ADVERTENTIE VOORWAARDEN

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle sponsored content varianten in de conscious curated newsletter. 

1 – Inhoud specificaties

Al het materiaal dat door de adverteerder wordt aangeleverd, wordt door ons beoordeeld en moet voldoen aan onze richtlijnen. We kunnen wijzigingen voorstellen of vereisen en in sommige gevallen, wanneer typefouten of andere fouten duidelijk zijn, kunnen we naar eigen goeddunken kleine wijzigingen aanbrengen.

2 – Wijzigingsverzoeken

Adverteerders kunnen wijzigingen in hun aangeleverde materialen aanvragen, maar uiterlijk één week voor de publicatiedatum. Als materialen niet ten minste een week voor de publicatiedatum zijn aangeleverd, behouden we ons het recht voor om de advertentieruimte te annuleren en door te verkopen zonder restitutie. Als de adverteerder eerder een advertentieruimte heeft geboekt, kunnen we materialen hergebruiken die al in het verleden zijn geleverd.

3 – Annulering

Adverteerders kunnen tot vier weken voor de publicatiedatum een ​​opzegging en restitutie aanvragen. We behouden ons het recht voor om geboekte advertentieruimtes op elk moment te annuleren en terug te betalen zonder een reden op te geven.

4 – Verantwoordelijkheid voor inhoud

De adverteerder is als enige verantwoordelijk voor het verstrekte materiaal en erkent dat hij bevoegd is om het materiaal te publiceren en dat het materiaal voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. We zijn niet verantwoordelijk voor het resultaat dat wordt bereikt met de advertentie, noch de mate waarin het beoogde publiek bereikt wordt.

5 – Toezeggings-/betalingsvoorwaarden

De adverteerder verbindt zich ertoe het volledige bedrag vóór de publicatiedatum te betalen (tenzij anders overeengekomen). De advertentieruimte is niet gegarandeerd totdat de volledige betaling is ontvangen. De adverteerder is aansprakelijk voor het volledig betalen van de vergoeding, zelfs als de advertentie typefouten of fouten bevat, tenzij zonder redelijke twijfel wordt bewezen dat deze door ons zijn veroorzaakt.

6 – Garanties/schades

Alle diensten die aan de adverteerder worden geleverd en die onder deze voorwaarden vallen, worden geleverd zonder garanties. In geen geval zijn wij aansprakelijk jegens de adverteerder voor een bedrag dat hoger is dan het totale bedrag in euros dat daadwerkelijk door ons is ontvangen.

7 – Algemene bepalingen

Tenzij anders overeengekomen, zijn deze voorwaarden onderworpen aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via info@growthinkers.nl.