De 7 groenste energieleveranciers in 2021


Laatste update: 19 mei 2021

Jelmer Mommers schrijft in zijn boek ‘Hoe gaan we dit uitleggen': ‘Kies thuis voor écht groene energie’. In de Drawdown top 100 meest effectieve manieren om CO2 te reduceren staat ‘Windturbines (wind op land)’ op nummer 2, zonneparken op 8 en zonnepanelen op het dak op nummer 10.

Fossiele energie is wereldwijd het grootste probleem wat betreft uitstoot. We moeten – ja moeten – zo snel mogelijk uit de verslavende fossiele modus en veranderen naar groene en schone energie. Het is belangrijk – nee noodzakelijk – dat we de transitie maken want het is één van de meest effectieve manieren om klimaatverandering tegen te gaan.

Wat is groene stroom / energie?

Groene stroom / energie is hernieuwbare energie. Dat komt omdat de energie afkomstig is uit natuurlijke bronnen die praktisch nooit op raken. Ze worden automatisch weer aangevuld. Denk bijvoorbeeld aan energie uit wind, uit water, of uit de zon. Bij de opwek van groene energie komt weinig tot geen CO2 vrij, wat deze energie dus duurzaam maakt.

De Garantie van Oorsprong (GVO)

De Garantie van Oorsprong (GvO) is een certificaat waarmee energieleveranciers kunnen bewijzen dat hun groene energie op een duurzame manier is opgewekt. In Nederland is de vraag naar groene stroom veel hoger dan het aanbod. In Scandinavische landen is dat juist andersom: zij wekken meer groene stroom op dan ze kwijt kunnen.

Veel Nederlandse energieleveranciers kopen daarom hun GvO’s van Scandinavische energiemakers. Energieleveranciers die zelf grijze energie opwekken en GvO’s inkopen uit het buitenland mogen hun stroom ‘groen’ noemen. Maar is deze stroom dan ook écht groen? Wij vinden van niet en noemen dit sjoemelstroom.

Hoe werkt groene stroom?

Alle Nederlandse huishoudens zijn aangesloten op hetzelfde elektriciteitsnetwerk. Of je nu voor grijze stroom kiest of voor groene stroom: iedereen krijgt dezelfde circa 230 volt uit het stopcontact. Het verschil tussen grijze en groene stroom is de manier waarop de stroom is opgewekt. Het is dus niet zo dat groene stroom ‘anders werkt’ dan grijze stroom. Voor elke 1.000 kilowattuur aan groene stroom is één GvO nodig. Deze levert een energieleverancier dan ‘in’.

De 7 groenste energieleveranciers

Bij deze de top 7 meest groene energieleveranciers van Nederland zonder sjoemelstroom. De lijst is gebaseerd op dit onderzoek van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE. EasyEnergy heb ik uit de lijst gehaald omdat zij voor 100% gebruik maken van sjoemelstroom uit Europa.

Stap vandaag nog over op een voorloper en maak direct positieve impact. Alle 7 leveranciers zijn voorlopers dus kies er één waar je je het beste bij voelt en blijf geen stroom afnemen van een middenmotor of een achterblijver die zeggen dat ze ‘groen' zijn.

Note: Sommige energieleveranciers staan niet in de grote prijsvergelijkers omdat ze niet aan online marketing doen of daar geen geld voor hebben. Dus moeten ze het hebben van mond tot mond reclame. Kijk dus per leverancier even op de website.

1. Pure Energie

Pure Energie begon onder de naam Raedthuys in 1995 in Enschede. Ze zijn al 25 jaar bezig om te investeren in eigen windmolens en zonne-energie. De eerste eigen windmolen werd gebouwd in 1998 na een crowdfunding en inmiddels hebben ze er 70 staan.

Hoe onderscheidt Pure Energie zich van andere leveranciers die zich richten op lokale energiebronnen?

Je koopt direct groene en dus pure energie van de bronnen waar alleen zij in hebben geïnvesteerd. Ze wekken het zelf op en je ontvangt dus geen energie van anderen.

2. Vandebron

Thuis hebben wij Vandebron: onze favoriete groene energieleverancier! Vandebron is een jong bedrijf gevestigd in Amsterdam dat ontstond toen drie mannen zich de volgende vraag stelden: ‘Waarom kunnen we elektriciteit niet gewoon rechtstreeks van een windmoleneigenaar kopen?' Niet langer een abstract product uit het stopcontact, maar windenergie van Jaap en Feikje of zonne-energie van Alex.

‘Vandaag is een mooie dag om de energiemarkt op z’n kop te zetten!' is een zin die ons is bijgebleven na verschillende bezoeken op hun kantoor.

Op 19 november 2019 werd Vandebron overgenomen door Essent. Vandebron blijft een apart merk binnen Essent. “Zelfs een heel apart bedrijf, een dochteronderneming. Al onze medewerkers blijven in Amsterdam zitten, Essent en Vandebron zullen niet integreren, maar wel gebruikmaken van elkaars expertise.” zeggen de oprichters in dit artikel op Sprout.nl.

3. om | nieuwe energie

De energietransitie gaat volgens ‘om | nieuw energie' te traag als ze het overlaten aan de overheid en de dominante energie leveranciers. Ze zijn in 2014 ontstaan als Duurzame Energie Unie vanuit de initiatiefnemers TexelEnergie, Windunie en Urgenda (van de klimaatzaak tegen de staat).

Hoe onderscheidt om | nieuwe energie zich van andere leveranciers?

om | nieuwe energie heeft geen winstoogmerk. De winst wordt teruggegeven aan de klanten door nieuwe duurzame projecten te starten én de energietarieven te verlagen. Hoe meer mensen meedoen, hoe lager de prijs. Daarmee kunnen ze de goedkoopste leverancier in de markt worden, waardoor overstappen nooit meer nodig is.

4. Energie VanOns

Energie VanOns is een klein bedrijf met zes medewerkers, gevestigd in Groningen. Net als de vele andere aanbieders krijg je groene stroom uit jouw buurt via lokale initiatieven. De bronnen staan alleen in het Noorden van het land.

5. Vrijopnaam

Bij Vrijopnaam koop je je eigen zonne-energie. Ze hebben eigen zonneparken en daar kun je een paneel huren zodat je je eigen stroomverbruik groen op kunt wekken.

Hoe onderscheidt Vrijopnaam zich van andere leveranciers?

Het feit dat je in de zonneparken van Vrijopnaam zonne-energie kunt kopen, ook als je zelf geen zonnepanelen op je dak kunt leggen.

6. Powerpeers

Bij Powerpeers kies je zelf je groene opwekkers. Je hebt daarbij keuze uit maximaal vijf sociale en vijf lokale opwekkers. Sociale opwekkers zijn mensen die zelf energie produceren met bijvoorbeeld zonnepanelen op hun dak. Ook kun je lokale opwekkers kiezen. Dat zijn grootschalige, lokale energieopwekkers zoals boeren met een windmolen.

7. HVC Energie

HVC is een duurzaam energie- en afvalbedrijf van 44 gemeenten en 6 waterschappen. De kerntaken: aandeelhoudende gemeenten en waterschappen als partner ondersteunen bij de transitie ‘Van Gas Los’ en de verduurzaming van het afvalbeheer. Zo zetten ze samen stappen naar een circulaire economie. HVC heeft net als om | nieuwe energie geen winstoogmerk.

Wat gebeurt er als heel Nederland in één keer overstapt naar een voorloper?

Op dit moment wordt zo’n 18% (meting van 2019) van alle elektriciteit die in Nederland wordt verbruikt, opgewekt uit duurzame en schone bronnen. In 2018 was dit 15% dus het percentage groene stroom in Nederland stijgt, maar dat kan veel sneller!

Als iedereen ineens zou overstappen naar één van de voorlopers dan is het niet zo dat iedereen alleen nog maar duurzame elektriciteit uit Nederlandse bron heeft, daarvoor wordt in Nederland momenteel (helaas) te weinig groene en schone energie opgewekt.

Stap over

Wél zou er een belangrijk signaal van uit gaan als meer mensen overstappen naar de voorlopers. Inwoners, bedrijven en anderen laten zo merken dat zij écht groene stroom uit Nederland willen. Daar is dan dus vraag naar. En de economie werkt zo: als er meer vraag is naar groene stroom uit Nederland, zal het aanbod meegroeien.

Help jij mee om de vraag te vergroten?

Deze pagina bevat één of meerdere affiliate links, meer info hierover lees je hier.